Din lokale regnskapsfører!

Vi skal være en aktiv og pålitelig samarbeidspartner for våre kunder!

Vi dekker dine behov innen regnskap!

Vi har den kompetansen som skal til for at du skal være trygg på oss!

Alt innen etablering, oppstart, endringer, opprettholdelse, vedlikehold, drift eller omgjøring, opphør, nedlegging eller sletting av alle selskapsformer

Inntektene dine er viktige, vi har fordelaktige fakturatjenester for alle typer bedrifter. Kontakt oss nå!

Les mer ...

Vi er spesialister på alle tjenester vi tilbyr. Vi tilbyr desuten våre tjenster til en rimelig pris, slik at du ikke betaler for mye!

Velkommen til Odal Regnskapskontor! 

Om oss

Odal Regnskapskontor AS ble etablert i år 2000 på Sand i Nord-Odal. Her er vi nå 7 ansatte, hvorav 3 autoriserte. Du når oss på telefon: 62 97 01 14. Vi har også etablert avdelingskontor på Skarnes i Sør-Odal med 5 ansatte, herav 2 autorisert. Tlf 901 09750 / 911 57801

Vi har åpent mandag-fredag 08:00-15:30

Vi bistår med blant annet:

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

Fakturering

Vi bistår deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. 

Næring

Næring

Vi leverer regnskapstjenester til alle type næringer som jordbruk, skogbruk og andre selvstendige næringsdrivende. Vi tilbyr ellers tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer. Vi bistår også med omgjøring av drift, opphørt, nedlegging eller sletting av selskapsformer.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Regnskap Norge
Regnskap Norge

Regnskap Norge

MERVERDIAVGIFT

Innsendelsefrist  Oppgave       Bet.frist

1. jan-feb                   10. april        10. april

2. mars-april            10. juni         10. juni

3. mai-juni                 31. aug         31. aug

4. juli-aug                  10. okt          10. okt

5. sept-okt                10. des          10. des

6. nov-des                 10. febr         10. febr

Årsoppgave             10. mars        10. mars

Årsoppgave primærnæring          10. april

SKATTETREKK OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

1. jan-feb        8.mars     15.mars

2. mars-april  8.mai       15.mai

3. mai-juni      8.juli         15.juli

4. juli-aug        8.sept      15.sept

5. sept-okt      8.nov       15.nov

6. nov-des       8.jan        15.jan

FORSKUDDSSKATT

1. termin     15 mars

2. termin     15 mai

3. termin     15 september

4. termin     15 november

ETTERSKUDDSKATT FORRIGE SKATTEÅR (AS)

1. termin     15 februar

2. termin     15 april

Hovedkontor Sand

Avdelingskontor Skarnes

Kontakt oss

62 97 01 14
Sentrumsvegen 15, 2120 SAGSTUA / Avd. Skarnes: Stasjonsveien 16, 2100 SKARNES
Orgnr 982 096 154